vineri, 23 martie 2012

Concluzii desprinse din dezbaterile Adunarii Generale
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
FILIALA “ŞTEFAN CEL MARE” VRANCEA
                                 

       Nr. 28 Din 22.03.2012
                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             CATRE,
BIROUL PERMANENT CENTRAL AL
ASOCIATIEI CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI RETRAGERE
„ ALEXANDRU I.CUZA”


                         Vă transmitem alăturat  câteva  concluzii desprinse din dezbaterile care au avut  
                     loc cu prilejul  Adunării Generale a A.N.C.M.R.R. Filiala Vrancea „ Ştefan cel 
                     Mare”,din data de 15.03.2012.

                I.   Principii generale afirmate:
1.            Principiul solidarităţii între membri filialei, cadre militare în rezervă şi retragere şi a tuturor cadrelor militare, membri ai asociaţiei noastre, respectiv a tuturor filialelor din ţară, pentru sprijinirea demersurilor de rezolvare coerentă a problemelor apărute la unii dintre membri, cu privire la recalcularea pensiilor 
                            militare.
2.             Principiul unităţii în  acţiune. Toţi membri filialei trebuie să îşi asume şi să acţioneze  nemijlocit pentru transpunerea în practică a  demersurilor hotărâte, atât de filială cât şi de Biroul Permanent Central. In acest sens, facem un apel direct către toate celelalte filiale să fie unite şi să sprijine direct, prin intervenţiile lor la deputaţii şi senatorii locali, propunerile concrete de modificare a legislaţiei. Această coeziune trebuie să se  manifeste şi in procesele pe care le are asociaţia la diferite instanţe de judecată unde pot face intervenţii pertinente.
3.           Principiul contributivităţii conform căruia, toţi membri trebuie să contribuie financiar la veniturile filialei prin plata cotizaţiei, pentru a putea avea minim de finanţare a acţiunilor prevăzute de Hotărârea Adunării Generale. Fără oameni verticali, capabili şi cu o înaltă conştiinţă morală, dispuşi să acţioneze pentru binele general şi  fără finanţarea necesară acţiunilor propuse, o asociaţie nu poate să atingă obiectivele propuse.    

                II.   Acţiuni în instanţă şi stadiul lor la care filiala este parte:
1.              Proces cu Guvernul României – Dep. Juridic ANCMRR
        în curs la Curtea de Apel. Bucureşti.
                    2.      Proces cu M.Ap.N. Casa Sectorială de pensii pentru neaplicarea  
                           prevederilor art. din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
                          publice, în sensul „menţinerii cuantumului pensiilor deja stabilite, aflate in plată 
                          până la data la  care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se 
                          obţine un cuantum  al  pensiei mai mare”. – în curs la Curtea de Apel Bucuresti.
                    3.   Proces cu Casa Sectorială de pensii pentru aplicarea normelor privind CAS 
                          reţinut  în anul 2011 şi următorii – la Tribunalul Bucureşti – cerere de celeritate.


                III. Propuneri legislative avizate de Adunarea Generală a Filialei Vrancea 
                     care vor fi materializate de Biroul executiv: 
1.           Intervenţie la Parlament de susţinere cu amendamente a proiectului de modificare a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.1/2011 în dezbaterea  Senatului.  
2.            Proiect de modificare a legii privind sporul pentru alte condiţii de muncă şi de
      valorificare a vechimii calculate pentru pensionarii militari care depăşesc 30 de ani de
      muncă în condiţii normale.
3              Proiect de lege privind corelarea  punctului de pensie pentru cadrele militare
      pensionate cu solda de grad şi de funcţie a cadrelor în activitate.  

IV.               Probleme de relaţionare şi comunicare:

1.                    Nu am primit răspuns la problemele pe care le-am ridicat la şedinţa Comitetului director din 2011 din partea ofiţerilor delegaţi de la Statul Major General.
2.                   Considerăm că pentru hotărârea de retragere din cele două procese, luată la propunerea Departamentul Juridic de către Biroul Permanent Central, era necesară şi consultarea  filialelor, deoarece membri lor erau parte procesuală.  
3.                    Rugăm Biroul Permanent ca în baza devizei asociaţiei „Patrie, Onoare, Demnitate”, să rămână echidistant faţă de toate formaţiunile politice, ducând cu acestea un dialog permanent, ca una dintre cele mai importante şi structurate forţe ale  societăţii civile. Aceste deziderate sunt urmărite şi puse în aplicare de filiala noastră, care apelează atât la instituţiile statului cât şi la întreg spectrul politic pentru susţinerea şi rezolvarea propunerilor noastre.
4.                     Vă solicităm ca orice amendament sau proiect legislativ să fie elaborat şi cu contribuţia  filialelor din ţară deoarece ele vizează toate cadrele în rezervă şi în retragere.  

                        Vă informăm pe această cale că membri Filialei Vrancea caută să aibă  
                  permanent un  dialog deschis cu domnul Ministru al Apărării Naţionale, pentru a     
                  putea prezenta  necesităţile de perfecţionare a legislaţiei în domeniile noastre de 
                  interes. Drept dovadă  stau cele patru
                  intervenţii directe la domnia sa, pentru a ne sprijini in demersurile noastre şi la care 
                  am primit răspuns .
                        Dezavuăm orice altă interpretare nefondată şi răuvoitoare la adresa Filialei 
                  noastre, care nu poate face cinste devizei asociaţiei noastre „Patrie, Onoare, 
                  Demnitate”.        
                        Împărtăşim speranţa că demersurile noastre vor fi corect receptate şi înţelese de
                  factorii responsabili.
 

                                   Cu deosebită consideraţie,

                
                   PREŞEDINTELE FILIALEI JUD. VRANCEA                      
                   Cpt. C.dor(r)
                                   Ing.  Chirică Aurelian                                                          
                             

Scrisoare de multumire
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
FILIALA “ŞTEFAN CEL MARE” VRANCEA
                                 

       Nr. 27 Din 22.03.2012
                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   DOMNULUI PRESEDINTE A
ASOCIATIEI CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI RETRAGERE
„ ALEXANDRU I.CUZA”


                              Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Filiala Vrancea, reunită în
                    Adunarea Generală, cu unanimitate de voturi, doreşte să mulţumească pe această  
                    cale Biroului Permanent Central, tuturor Filialelor şi Asociaţiilor, dar în primul
                    rând dumneavoastră personal, pentru ajutorul trimis oamenilor în nevoie afectaţi de
                    masivele căderi de zăpadă din luna februarie din judeţul nostru.
                              Va asigurăm ca fondul trimis va fi valorificat în folosul oamenilor care au o
                    reală nevoie de acest ajutor.                               Cu deosebită consideraţie,

                
                   PREŞEDINTELE FILIALEI JUD. VRANCEA                      
                   Cpt. C.dor(r)
                                     Chirica Aurelian                                                          
                             
                           

Adunarea Generala din 15.03.2012
Imagini din sedinta